Cáp rời nối nguồn điện dành cho Bình Bambi

700.000 VNĐ