Dung Dịch Kiểm Tra pH Nước Uống (Nhật Bản)

137.000 VNĐ