Máy Lọc Nước Nhật Bản KITZ OSS – ES7

22.000.000 VND