Combo 16

(đánh giá) 0 đã bán

178.000.000 VNĐ

1 Máy Lọc Nước Ion Kiềm Kangen LeveLuk Super 501

1 Máy Tạo Nước & Khí Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition
( giá combo: 176 triệu )
tiết kiệm 28 triệu”