Combo 4

(đánh giá) 0 đã bán

91.000.000 VNĐ

1 Máy Lọc Nước Ion Kiềm Panasonic TK-AS66
1 Máy Tạo Nước & Khí Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition