Combo 5

(đánh giá) 0 đã bán

109.500.000 VNĐ

1 Máy Lọc Nước Ion Kiềm Fuji Smart K8

1 Máy Tạo Nước & Khí Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition

1 Bình tạo nước Hydrogen cầm tay Bambi