Combo 8

(đánh giá) 0 đã bán

124.000.000 VNĐ

1 Máy Lọc Nước Ion Kiềm Fuji Smart P8
1 Máy Tạo Nước & Khí Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition