Máy Lọc Nước Ion Kiềm Biontech BTM-303D

(đánh giá) 3311 đã bán

54.000.000 VNĐ

Số bản cực điện giải: 7 bản cực

Số lõi lọc: 1 lõi lọc thông minh, 8 tầng lọc

Số loại nước tạo ra: 8 loại nước

Thời gian bảo hành: 5 năm