Combo 10

(đánh giá) 0 đã bán

116.000.000 VNĐ

1 Máy Lọc Nước Ion Kiềm IMPART MX-99

1 Máy Tạo Nước & Khí Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition

1 Bình tạo nước Hydrogen cầm tay Bambi