BLV Tuấn Anh – VTV Đài truyền hình Việt Nam thăm Showroom Kim Long Phát (Hà Nội) và trải nghiệm sản phẩm máy tạo nước & khí Hydro.

May Tao Nuoc Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition kimlongphat vn
Bình luận viên Tuấn Anh – VTV Đài Truyền Hình Việt Nam và bình tạo Hydro cầm tay Bambi
May Tao Nuoc Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition kimlongphat vn
Bình luận viên Tuấn Anh – VTV Đài Truyền Hình Việt Nam trải nghiệm sản phẩm máy tạo nước & khí Hydro
May Tao Nuoc Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition kimlongphat vn
Bình luận viên Tuấn Anh – VTV Đài Truyền Hình Việt Nam trải nghiệm máy Lourdes Hydrofix Superior Edition

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.