Kim Long Phát cho thuê máy làm mát tại sự kiện giao lưu tác giả cùng bạn đọc tại Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh lặp đặt hệ thống máy làm mát tại sự kiện giao [...]