Lõi lọc nước để gầm tủ bếp Torayvino SKC55.EJ-K

3.600.000