Máy Lọc Nước Nhật Bản KITZ OSS – G4

10.500.000 VND