Muối Tăng Cường Điện Phân Máy Kangen SUPER501 – 100% Made In Japan

150.000