Combo 3

(đánh giá) 0 đã bán

102.000.000 VNĐ

1 Máy Lọc Nước Ion Kiềm Panasonic TK-AS66
1 Máy Tạo Nước & Khí Hydro Lourdes Hydrofix Superior Edition
1 Bình tạo nước Hydrogen cầm tay Bambi