Dây kết nối thiết bị bình tạo nước giàu Hydro cầm tay Kijazu

600.000