Nút chặn lỗ xả nước của máy tạo nước và khí giàu Hydro Lourdes Hydrofix (Superior Edition)

100.000