Máy Lọc Nước Ion Kiềm Kangen Leveluk SD501

85.000.000 VNĐ

Số tấm lá điện cực: 7 Tấm điện cực

Hydro hòa tan: 750 ppb

Số loại nước:  7 loại nước

Chức năng đặc biệt: Tạo nước rửa rau bằng dung dịch tăng cường điện phân

Gọi ngay 028 2253 5834 để được tư vấn.

Yêu cầu gọi lại

Tư vấn chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mãi, quà tặng.